Thẻ: hút bể phốt tại phúc yên

hút bể phốt tại sông lô

Hút bể phốt tại Phúc Yên

Thị xã Phúc Yên là một trong những nôi kinh tế của Vĩnh Phúc. Nó thu hút nguồn đầu tư lớn của các tập đoàn lớn của nhật như HonDa, Toyota… Bên cạnh đó nó …

0963.313.181