Thẻ: thông tắc cống tại yên lạc

thông tắc cống tại yên lạc

Thông tắc cống tại Yên Lạc

Huyện Yên Lạc, tuy khá phát triển về kinh tế nhưng vẫn mang tập tục sống của một cơ chế nông thôn đổi mới. Những việc như thông tắc cống ở các địa phương vẫn …

0963.313.181