Xử lý chất thải và quy định pháp luật trong việc hút bể phốt tại Vĩnh Yên

Quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của nhà nước Việt Nam có nêu rất rõ việc xử lý chất thải sau khi hút bể phốt tại Vĩnh Yên. Do đó, nếu bạn thấy đơn vị nào xả thải trực tiếp ra môi trường. Hãy báo ngay với cơ quan cấp xã – phường. Ngăn chặn việc ảnh hưởng môi trường sống của chính mình.

Các bạn có thể tìm hiểu một số quy định và mức phạt trong từng trường hợp. Để chung tay ngăn chặn vấn nạn xả thải ra sông hồ tại Vĩnh Phúc.

Contents

1/ Quy định pháp luật về chất thải và xử lý chất thải sinh hoạt trong hút bể phốt tại Vĩnh Yên.

Theo Nghị định 38/2015 NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu. Tại chương III có quy định rõ về loại chất thải rắn là chất hữu cơ có khả năng phân hủy. Đã nêu rất rõ về những việc cần thực hiện sau khi thu gom chất thải trong bể phốt. Và hướng giải quyết.

Trong đó có quy định. Sau khi hút bể phốt tại Vĩnh Yên xong. Các đơn vị thi công cần mang chất thải hút được về những đơn vị có đăng ký đảm bảo khả năng phân loại và xử lý chất thải sinh hoạt hữu cơ.

Tham khảo: Đơn vị thông hút đạt chuẩn tại Vĩnh Phúc đảm bảo an toàn cho môi trường.

Ngoài ra, nghị định 179/2013 NĐ-CP cũng nêu rất rõ về mức phạt. Nếu đơn vị nào đó đổ thải sinh hoạt dạng bùn thải ra môi trường. Cụ thể bạn nên biết.

Hình thức phạt các đơn vị hút bể phốt tại Vĩnh Yên gây ảnh hưởng môi trường.

Nghị định 179/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính. Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, quy định như sau:

Điều 14. Vi phạm các quy định về xả nước thải có chứa các thông số môi trường nguy hại vào môi trường.

“1. Hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 02 lần bị xử phạt như sau:
a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 05 m3/ngày (24 giờ).

xả thải xuống sông

b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng. Trong trường hợp thải lượng nước thải từ 05 m3/ngày đến dưới 10 m3/ngày.
c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. Trong trường hợp thải lượng nước thải từ 10 m3/ngày đến dưới 20 m3/ngày.
d) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. Trong trường hợp thải lượng nước thải từ 20 m3/ngày đến dưới 40 m3/ngày.
đ) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 110.000.000 đồng. Trong trường hợp thải lượng nước thải từ 40 m3/ngày đến dưới 60 m3/ngày.
e) Phạt tiền từ 110.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng. Trong trường hợp thải lượng nước thải từ 60 m3/ngày đến dưới 80 m3/ngày.

bắt xe đổ thải trái phép

g) Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 130.000.000 đồng. Trong trường hợp thải lượng nước thải từ 80 m3/ngày đến dưới 100 m3/ngày.

Tham khảo: Hút bể phốt cho các khách sạn nhanh nhất tại Vĩnh Yên. Đảm bảo mọi tiêu chuẩn.

Tác hại của việc xả thải bể phốt ra môi trường.

Chắc hẳn mọi người đều biết. Khi bị đầy bể phốt. Có một số lượng chất thải mới chưa được phân hủy. Và có nguy cơ mang mầm bệnh cao hơn những loại đã được phân hủy.

Đồng thời, men vi sinh và khuẩn bên trong bể phốt có tác dụng lên men để tự phân hủy rất tốt chất thải. Nó cũng sẽ phân hủy được cả những loại chất tốt trong môi trường khi được tiếp xúc trực tiếp. Nếu xả thải ra môi trường là tạo điều kiện cho việc này.

hút bể phốt tại vĩnh phúc

Chưa kể đến, nó còn có những chất khó phân hủy. Đưa ra môi trường sau khi hút bể phốt tại Vĩnh Yên. Sẽ làm hại cho đất – nước – không khí xung quanh.

Toàn bộ những lý do trên đều gây khả năng nguy hại đến động thực vật trong môi trường. Cần ngăn chặn ngay.

Hãy lựa chọn đơn vị thông hút uy tín và có Tâm tại Vĩnh Phúc. Để không xả thải tự do ra môi trường sống của chính mình.

Mọi chi tiết xin liên hệ tổng đài: 0963.313.181.

0963.313.181